Kentsel Dönüşüm Nedir?

29 Mayıs 2022

Kentsel Dönüşüm Nedir?

Kentsel dönüşüm, bir şehrin belirlenen bir kısmının depremde yıkılma riski olduğu durumda söz konusudur. Devletin bu bölgede yaşayanlara, yeniden yapılaşma için belli destekler sağlaması ve bu bölgeyi riskli gördüğünü kabul etmesi halidir.

Kentsel Dönüşüm tabir olarak teknik bir kavram olsa da halk dilinde "bir binayı yeniden yaptıyı isteme" durumlarında da genel geçer kullanılmaktadır.

Kentsel Dönüşüm Kimleri Kapsar?

  • Deprem bölgesi olduğu kabul edilen alanlarda gayrimenkulü olanlar
  • Deprem bölgesinde kiracı olanlar
Haber Yorumları