Kentsel Dönüşüm İçin Başvurulacak Yerler

29 Mayıs 2022

Kentsel Dönüşüm İçin Başvurulacak Yerler

Kentsel dönüşüm için başvurulacak yerlere bakmadan önce ilk olarak bu kararı enine boyuna, artısına eksiğine göre düşünmelisiniz. Kararınızda kesinseniz ilk olarak bir müteahhite değil mimara gitmelisiniz. Nedeni ise oldukça basit: müteahhit size hazır çözümleri sunarken mimar ile yapacağınız fikir birliği sayesinde müteahhitten farklı seçenekleri de isteme şansınız olur.

Apartmanlar için bu daha önemlidir. Her kafadan farklı bir ses çıkarttığı için müteahhit seçimi önem taşır. 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüşümü ya da diğer adıyla Kentsel Dönüşüm süreci adım adım şöyledir:

İlk Durak: E-devlet

Kentsel dönüşüm için başvurulacak yerler arasında ilk olarak e-devlet bulunuyor. E-devlet aracılığıyla Kentsel Dönüşüm Uygulaması Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından oluşturulan bir uygulamadır. Burada mülkiyetinizi görebilir, kira yardımını inceleyebilirsiniz.

Kentsel Dönüşüm İçin İkinci Durak: Başvuru ve Test

Kentsel dönüşüm için başvurulacak yerler arasında müteahhit ya da mimar seçimi geliyor. İlk olarak şunu ifade etmek gerekiyor; mimar resmi bir başvuru merkezi değildir. Mimar sizin adınıza işlemleri yürütür. Müteahhit başvurusunu yapacak mimar ya da birey ile, laboratuvar çalışmaları yapılarak Deprem Risk Raporu hazırlanır.

Bu rapor ile birlikte iki durum ortaya çıkar:

  • Riskli yapı
  • Risksiz yapı

Riskli yapı kentsel dönüşüm sürecinin tüm kazanımlarına hak sahibidir. Lakin risksiz yapı kentsel dönüşümde sadece kazanımlardan mahrumdur yine de riskli konumda olabilir.

Maliklere Bildirim

Eğer İstanbul’da yaşıyorsanız Belediye, İstanbul dışarısındaysanız Kentsel Dönüşüm Merkezleri’ne gitmeniz gerekiyor. Burada, tapuya sizin adınıza belge gönderilecek ve ilgili binanın maliklerine tapu tarafından bilgi gönderilir. Bu bilgilendirme 6306'lı kanuna göre riskli olarak tespit edilmiştir şeklinde başlar.

İtiraz ve Şikayet Süreci

Eğer İstanbul’da yaşıyorsanız ilçe belediye ya da bakanlığa eğer İstanbul dışında bir ilde yaşıyorsanız bakanlığa başvurmanız gerekiyor. Neden kentsel dönüşüm için başvurulacak yerler arasında itiraz yeri bulunuyor? Diye düşünüyorsanız; müteahhit, malikler, morantısızlığı nedeniyle özellikle apartman içerisinde karardan vazgeçme yaşanıyor. Bundan dolayı da kentsel dönüşüm süreci yavaşlıyor. Bu ihtimali en aza indirmek en son da yaşanılacak mağduru da ortadan kaldırmak için itiraz süreci önem taşıyor.

İtiraz Üst Kurumun İncelemesi

Kentsel dönüşüm sürecinde itirazdan sonra itiraz üst kurumu tarafından lisanslı, belgeli yerlerden inceleme talep edilir. Bu inceleme sonrasında nihai karar verilerek kentsel dönüşüm süreci resmen kamulaşır. İtiraz üst kurum üniversite gibi yerlerden de oluşur. Bakanlık tarafından lisans alması gerekmektedir.

Kamulaştırma süreci; resmi işlerin yapılmasıdır. Yani, müteahhit, bütçe, proje gibi önemli konuların tanıtılmasıdır. Bu süreç 3/2’lik kısmın kabulü ile olunur.

Kentsel Dönüşümde Sonuç Aşaması

Kamulaştırma ve onay sürecinden sonra proje ve ruhsat işlemleri başlanır. Ruhsat alma süresi ortalama 1 ila 6 ay arasında değişmektedir. Ruhsat verilmesiyle inşaat resmen başlar. İnşaat resmen başlasa da proje kapsamında yazan teknik bilgiler uygulanır.

Tüm süreç zarfında malikler isterse Kentsel Dönüşüm Kredisi başvurusu yapabilir. Bu başvuru hem devlet hem de özel bankalar yoluyla yapılabilmektedir.

Teknik şartname uygulandıktan sonra yani inşaat bittikten sonra iskan süreci başlanarak maliklere kat mülkiyeti, işlem bittiğini gösteren belge ile kentsel dönüşüm için başvurulacak yerler süreci resmen bitmiş olur.

Haber Yorumları