Müteahhit Yaptığı Binadan Kaç Yıl Sorumludur?

29 Mayıs 2022

Müteahhit Yaptığı Binadan Kaç Yıl Sorumludur?

Müteahhitlerin yaptıkları yapılar hakkında iki tür sorumluluğu bulunmaktadır. Birincisi hafif kusur sorumluluğu, ikincisi ağır kusur sorumluluğu dur.

Müteahhitin Hafif Kusur Sorumluluğu

Müteahhit firmaların 2019 yılındaki yasal sorumluluk süreleri hafif kusurlar için 5 yıl 'dır. 5 yıl sonrasında hiç bir sorumlulukları kalmamaktadır. Fakat bu süre içerisinde müteahhit firmaya Noter yoluyla bildirilmiş eksikler / hatalar / görünür görünmez her türden aksaklıklar tebliğ süresine göre değerlendirilir. Noter yoluyla ibraz edilmemiş telefonla sözlü bildirilmiş kusurlar müteahhiti zorunlu bırakmaz. Bu hafif kusurlardan bazıları: izolasyon zaafiyeti, tefriş vaadi uyuşmazlığı, zemin duvar gibi bölgelerde rutubet kaynaklı kurutma eksikliğinden kaynaklı sorunluar vb.

Müteahhitin Ağır Kusur Sorumluluğu

Ağır kusur dediğimiz kriterler, kolon zaafiyeti, statik sorunları, yıkılma, 8 şiddetinden düşük depremde yıkılma, kısmi yıkılma vb. Bu durumlarda müteahhitin ağır kusur yasal sorumluluğu 20 yıldır. Müteahhitinizin kim olduğunu bulmak için ilgili belediyenin imar odasına giderek, ada/parsel numaranızdan yapınızı kimin yaptığını resmi evraklardan öğrenebilirsiniz. Projeye onay vermiş tüm mühendisler ve müteahhiti dava edebilir, tazminat alabilirsiniz.

Örnek Senaryo

Örnek bir senaryo: Binanızı yeni teslim aldınız ve 4. yılındasınız. Noterden müteahhit firmaya tebligat gönderdiniz ve hataları düzeltmesini talep ettiniz. 1 hafta sonra kağıt firmaya ulaştı ve tebliğ gerçekleşti. Sonrasında müteahhit firma sizi sözlü diyaloglarla oyaladı ve 5. yıl doldu süreniz bitti varsayalım. Hâla müteahhidiniz o sorunu gidermekle yükümlüdür. Mahkemeye giderek dava açabilir, hakkınız olanı düzeltmesini talep edebilirsiniz çünkü siz 4. yılda bu sorunu yasal bir ispat ile tebliğ ettiniz.

Bu örnekten anlayacağınız üzere sorunların müteahhit firmaya bildirilmesi kesinlikle yasal bir düzen içinden geçirilerek yapılmalıdır aksi halde özel cep telefonudan arayıp anlattığınız sorunların bir yasal geçerliliği yoktur. Dönüşü olsa dahi savcılık başvurusu ile bu iletişiminizi kanıtlayıcı bir soruşturma ile uğraşmanız olası.

Tüm bu çerçevede bilgi verme noktasında durarak taraf tutmamaya çalıştık. Faydalı olması ümidiyle.

Haber Yorumları