Kat Karşılığı Sözleşme Örneği Nasıl Olmalıdır?

29 Mayıs 2022

Kat Karşılığı Sözleşme Örneği Nasıl Olmalıdır?

Kat karşılığı, para harcamak istemeyen, inşaat alanında profesyonel ve tecrübeli müteahhit tercihinde bulunmak isteyenlerin tercih ettiği bir inşaat sistemidir. Arsa, parsel karşılığı düşünen müteahhit ya da ev sahibi doğal olarak kendini, parasını ya da evini korumak ister. Bu kapsamda ortaya kat karşılığı sözleşme çıkar.

Tanım: Minik bir kat karşılığı tanımı yaparsak; kat, arsa, parsel karşılığı, mal sahipleri himayesinde bulunan parsel, ev, bina ya da arsanın nakit para yerine müteahhit (yüklenici firma) ile kat, daire karşılığında inşaata başlama işlemine denir.

Kat karşılığı sözleşme, ev sahibi ve müteahhit arasında yapılan belirli maddelere sahip temel olarak ev sahibinin evini, müteahhitin de parasını koruma amacı taşıyan hukuk yerinde konumu olan sözleşmeyedir.

Kat karşılığı sözleşme için arsa sahibi ile müteahhit arasında noter huzurunda düzenlenmiş bir sözleşme olmak zorundadır. Bu sözleşmede tüm detaylar açık açık belirtilmesi gerekmektedir.

Kat Karşılığı Sözleşme Yükümlülükleri

Kat karşılığı sözleşme yükümlülükleri açık bir şekilde sözleşmede yer almalıdır. Aksi halde taraflar, sözleşmede olmayan hakkı arayamazlar.

Ev sahibinin yükümlülükleri

Arsa sahibi müteahhit kısmından eksik olanları tamamlamak, konuşulan sözleri sözleşmede yer almasını sağlamak ve tüm durumun takipçisi olduğunu belirtmekle mükelleftir. Burada eklemeyeceğiniz bir ayrıntı büyük meblağlara sebebiyet verebilir.

Müteahhitin yükümlülükleri

Müteahhit, binada kullanacağı tüm malzemeleri, inşaat süresini, inşaat hakkında müteahhiti koruyan maddeleri yazmakla mükelleftir. Başlangıçtan bina teslimine kadar müteahhitlik görevlerini yazması doğacak sorunlarında önüne geçecektir.

Yükümlülükler sözleşmede yer alması gerekiyor. Bir sözleşmede mutlaka bulunması gereken öğeler ise şöyle:

Kat Karşılığı Sözleşme Örneğinde Bulunması Gerekenler

Kat karşılığı inşaat sözleşme örneği için noter huzurunda hazırlanması gerekmektedir. Aksi halde hiçbir yükümlülüğü hukuk önünde bulunmaz.

Maddeler halinde kat karşılığında hazırlanacak sözleşme maddeleri şöyledir:

 1. Taraflar
 2. Sözleşme konusu
 3. Sözleşmede bahsi geçen konunun genel özellikleri
 4. Yapılacak bina, ev tarifi
 5. Müteahhitin yapacağı ev / bina tanımı
 6. Proje ve paylaşım bilgileri
 7. Ev, arsa, parsel teslimi
 8. İşin süresi
 9. Malzeme ve imalat hakkında bilgi
 10. Arsa / ev sahiplerinin sorumluluğu
 11. Müteahhitin sorumluluğu
 12. Arsa sahibine kira yardımı yapılacaksa bilgilendirilmesi
 13. Müteahhitin iş sahasını temizleme sorumluluğu
 14. Binanın teslimi
 15. Gerekli makamlara başvuru
 16. Anlaşmazlık hali
 17. Garanti durumu
 18. Sözleşme feshi, ekleri
 19. İnşaatın sigortalanması
 20. İnşaat için kullanılacak giderlerin karşılanması

Kat karşılığı inşaat sözleşmesi imzalayıp yürürlüğe koyan her kimse burada geçen tüm maddeleri sözleşmeye koymakla mükelleftir. Aksi durumda olabilecek tüm sorunlardan kendisi sorumludur.

Kat karşılığı sözleşme örneği arayanlar genellikle şu hataya düşmektedir: Bulduğu sözleşmede gerekli makamlara başvuru yapılmaması ( İGDAŞ, TEK, İSKİ ) sonucunda tarafların ayrılığa düşmesidir. Bir kat karşılığı sözleşmesi hazırlanırken mutlaka hukuk bürolarından danışmanlık alınması ileride doğacak sorunları da ortadan kaldıracaktır.

Haber Yorumları