Riskli Yapı Belgesi Nedir? Nasıl İtiraz Edilir?

13 Şubat 2023

Riskli Yapı Belgesi, bir bina veya yapının yapımı, işletilmesi, kullanımı veya boşaltılması sırasında insanların ve çevrenin güvenliğini tehlikeye atabilecek riskleri belirleyen bir belgedir. Bu belge, yapının bulunduğu yere göre belediyenin veya ilgili kamu kurumlarının görevli makamları tarafından düzenlenir.

Riskli Yapı Belgesi, bir yapının çevresel, yapısal veya kullanım riskleri açısından güvenli olup olmadığının belirlenmesini amaçlayan bir belgedir. Bu belge, yapıların güvenli olup olmadıklarını belirlemek ve gerekiyorsa yapıların güvenli hale getirilmesi için gerekli önlemlerin alınmasını sağlamak için kullanılır.

Riskli Yapı Belgesi alındığında, belgedeki bilgiler ve değerlendirmeler doğru bulunmuyorsa, itiraz etmek mümkündür. Itiraz, belge verilen kuruluşa veya belediyeye yapılmalıdır. İtiraz, yazılı olarak yapılmalı ve itirazın nedeni ve gerekçeleri belirtilmelidir. İtirazın incelenmesi sonrasında, belge değiştirilebilir veya belge iptal edilebilir.

Her durumda, itirazın yapılabilmesi için gerekli olan yasal prosedür ve koşulların takip edilmesi gerekir, bu yüzden belediye veya verilen kuruluşun yasal uygulamaları hakkında bilgi sahibi olmanız önemlidir.

Riskli Yapı Belgesi 'ne itiraz edilmesi, belgenin yanlış veya eksik bilgi içermesi durumunda mümkündür. İtirazın nasıl yapılacağı, belgenin düzenlendiği yere göre değişebilir. Genel olarak, itiraz için yapı sahibi veya yetkilisi, belediye veya ilgili kamu kurumlarına yazılı olarak başvurabilir ve belgenin gerekçesi ile birlikte kanıtlar sunabilir. İtirazın sonucu, belediyenin veya ilgili kamu kurumlarının incelemesi sonucunda belirlenecektir. Kararı veren merci kimse onunda yaptığı testleri bilmek, aynı testleri bağımsız başka bir kuruma kendi imkanlarınızla yaptırmak bir çözüm ve ek delil sağlayabilir. Öncesinde mutlaka yetkililerle görüşmelisiniz.

Riskli Yapı Nasıl Yıkılır?

Riskli Yapı Belgesi verilen yapıların yıkılması, yalnızca belediye tarafından yapılan bir karar sonrası mümkündür. Belediye, yapının güvenli olmadığını veya yapının çevreyi veya insanları tehlikeye düşürdüğünü belirlediğinde, yapının yıkılmasına karar verebilir.

Yapının yıkılması, belediye tarafından yetkilendirilmiş bir yapı yıkım şirketi tarafından gerçekleştirilir. Yapı yıkımı, belediye tarafından belirlenen yasal prosedür ve koşullar dahilinde yapılır. Yapı yıkımı sırasında, çevresel ve insan sağlığı açısından güvenli bir şekilde yapılması gerekir.

Her durumda, yapının yıkılmasının yasal olarak izin verilmesi ve belediye tarafından yapılan bir karar sonrası yapılması gerekir. Kendi başınıza bir yapıyı yıkmak yasal olarak yasaktır ve cezai işlemlere sebep olabilir.

Riskli Yapıda Yaşanırmı?

Riskli Yapı Belgesi verilen yapılar genellikle güvenli olmadıkları için insanların girmemesi gereken yapılardır. Belediye tarafından verilen Riskli Yapı Belgesi yapının ansızın yıkıma uğrayabileceğini gösterir belgedir ve asla sorumluluk kabul etmezler. Bu sebeple deprem bölgelerinde belediyeler riskli binaları tespit eder ve belgelendirir.

Eğer bir yapı Riskli Yapı Belgesi verilmişse, belediye tarafından yapının kullanımının yasaklanması da mümkündür. Bu nedenle, Riskli Yapı Belgesi verilen yapılarda yaşamak yasal olarak yasaktır ve cezai işlemlere sebep olabilir.

Her durumda, insan sağlığı ve güvenliği açısından Riskli Yapı Belgesi verilen yapıların kullanımının sınırlandırılması veya yasaklanması gerekmektedir. Bu nedenle, Riskli Yapı Belgesi verilen yapıların içinde yaşamak ölümcül olabilir.

Haber Yorumları